Make your own free website on Tripod.com

Who's Who

Ancient Medieval-1 Medieval-2 Modern
 

Rishabh

Bharat

Bahubali

Ram

Krishna

Neminath

Pradyumna

Parshwnath

Mahavir

Goutam Buddh

Shrenik Bimbisar

Chandragupta Mourya

Ashok

Kunal

Samprati

Kharvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayurvarman

Samantbhadra

Ravivarman

Maladevi

Ravkeerti

Vinayaditya

Jaisimha

Tailap

Satyashray

Vikramaditya

Trailokyamall

Dantidurg

Krishna

Amoghvarsh

Chamundrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumarpal

Jimutvahan

Gandraditya

Gonk

Marsinh

Bhoj

Bhillam

Singhan

Maloji

Lakhuji

Jijamata

Shahaji

Shivaji

Sambhaji

Rajaram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitthal Ramji Shinde

Mahatma Phule

Savitribai Phule

Shahu Maharaj

Karmveer Bhaurao Patil

Panjabrao Deshmukh

Yashwantrao Chavan