Make your own free website on Tripod.com

The 96 Clans of Marathas

Main Clans       Sub Clans Genealogy Famous Personalities
01.  Yadav/Jadhav Yadav, Jadhav, Kamate, Jalindhare, Khadtare, Pathare, Gharat, Satam, Tupe,Tanpure, Ghag, Jogale, Amrite, Ghone, Jainak

main

Shri Krishna, Neminath, Pradyumna, Lakhuji, Jijamata
02.  More More, Madhure, Devkate, Harphale, Dhyber, Marathe, Darekar, Devkar, Adavale

  Mauryans

 Chandragupt, Bindusar, Ashok, Kunal, Samprati, Dashrath
03. Bhosale Bhosale, Ghorpade, Kank, Malusare, Lokhande, Ubale    Hoysal

Maloji, ShahajiShivaji, Sambhaji, Shahu Maharaj
04. Sisode   Sisodiya  
05. Chavan Chavan, Tawade, Gavane, Hande, Pansare, Randive, Kalbhor, Ispute, Kedar Chavan Prithviraj
06. Shelar Shelar, Shelake, Kalekar, Shetage, Kurhale, Mhatre

  Kolhapur Shilahars

Jimutvahan, Gandradiya, Gonk, Marsingh, Bhoj II
07. Kadam Kadam, Dhumal, Phadtare, Varade, Bhise, Borate, Devare, Bhalekar, Hire, Palande 

  Kadambs

Mayurvarman, Samantbhadra, Ravivarman, Maladevi
08. Rathod  Rathod, Khandagale, Raijade, Bhore, Magamale, Sakpal, Shirsat

  Yadav

Dantidurg, Krishna, Akalank,Amoghvarsh, Mahaviracharya, Jinsen
09. Chalukya  Chalukya, Chalke, Ingale, Pisal, Rannavre, Dubal, Mahale Chalukya Vinayaditya,Tailappa, Satyashray, Ayanna Vikramadiya, RavikirtiTrailokya Malla  
10. Salunkhe Salunke, Pandhare, Patankar, Patole, Shevale, Babar, Padwal, Magar, Randheer, Ranpise, Sonvane, Gunjal, Lahane, Vyavhare, Navale, Londhe Solanki Siddharaja, Kumarpal, Hemchandracharya
11. Shinde Dalavi, Kadu, Upase, Nagave, Nagwade, Kharale, Jawale, Sawale,Jagtap, Kanade, Kawade
12. Sawant  Sawant, Vanjare, Gatad, Kathor, Adhikari, Karane, Shival, Kasake Shilahar  Nimbdev
13. Salav  Salavi Saluv  
14. Laad      
15. Nikam      
16. Ahir      
17  Gangnaik Gangnaik, Mahakule, Pudhare, Dhumak, Kaware, Dige, Harane  Gang Konguvarman, Avinit, Durvinit, Rachmall I, Rachmalla II, Chamundrai
18. Pawar  Pawar, Bagwe, Ichare, Renuse, Jagdhane, Rasal, Landage, Bane, Rokade, Chandane, Khairnar, Malwade, Wagaje Pratihar Sharad Pawar
19. Gaikwad      
20. Mohite      
21. Kalchuri  Kalchuri, Kachare, Gobare, Waskar Kalchuri Kharvel, Bijjal
22. Mahadik      
23. Mane      
24. Chulake      
25. Angre      
26. Chandale    Chandela  
27. Kakde      
28. Rane   Rana  
29. Ghatge      
30. Jagtap      
31. Dhamdhere      
32. Jagdale      
33. Dhawle      
34. Dabhade      
35. Dhumal      
36. Thorat      
37. Dalvi      
38. Nalwade      
39. Pansare      
40. Pisal      
41. Malap      
42. Phalke      
43. Angane      
44. Vichare      
45. Malusare      
46. Tawde      
47. Khaire      
48. Bagwe      
49. Raut      
50. Renuse      
51. Wagh      
52. Pandhare      
53. Bhogale      
54. Bagrao      
55. Bhagwat      
56. Mulik      
57. Surve      
58. Kshirsagar      
59. Shitole      
60. Thakur      
61. Shankpal      
62. Shirke      
63. Tuwar      
64. Madhure      
65. Mhambar      
66. Bande      
67. Teje      
68. Devkate      
69. Sambhare      
70. Phakde      
71. Harphale      
72. Darbare      
73. Kokate      
74. Dhekale      
75. Thote      
76. Parte      
77. Palande      
78. Phatak      
79. Jagdhane      
80. Dhybar      
81. Pingale      
82. Phadtare      
83. Bhoware      
84. Rasal      
85. Khadtare      
86. Dadhe      
87. Dhone      
88. Misal      
89. Pathare      
90. Babar      
91. Bhoite      
92. Gavane      
93. Gavase      
94. Dhamale      
. 95. Palav      
96. Khandagale      

This list is based on 'Kshatriy Marathyanchi Vanshavali v Shannav Kuli' book published in 1912. There are some other lists too and each list differs from each other in some kulis. We are trying to give a perfect list soon. Other information given above is based on modern research.